top of page
logoskygge12_edited.png

Husordensregler

Ytre orden

 1. Fellesarealer inne og ute skal ikke forurenses eller belemres med uvedkommende gjenstander, så som kasser, barnevogner, sykler eller andre sportsgjenstander. Barnevogner, sykler og lignende skal plasseres i egne rom med sykkelstativ. Bildekk og sesongbetonte varer skal plasseres i bomberom. Biler må kun parkers på de av styret anviste parkeringsplasser. Biler som påtreffes innenfor boligområdet uten kvittering for betalt bomavgift, vil ilegges kontrollavgift, og kan borttaues for eiers regning og risiko. Ved gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene, vil dette ansees som et vesentlig brudd på vedtektene.

 

Det er ikke tillatt å bruke fysisk makt eller andre ytre påvirkninger til å åpne bommene i borettslaget.

 

Ytterdørene og dører til fellesrom skal være låst til enhver tid.

 

Det er ikke tillat å banke og riste tøy, møbler, tepper, sengeklær og lignende på balkongen eller ut av vinduer. Det er heller ikke tillatt å henge slikt på utsiden av balkongen og vinduene.

 

Andelseiere plikter å verne om plener, trær, hekker og det som er anlagt i borettslagets uteareal.

 

Andelseiere er ansvarlig for sine barn og oppfordres til å lære de at fellesområdene er noe
vi eier sammen.

 

Fellesrom

 1. Bruk av åpen flamme (talglys ol) eller fyrstikker er forbudt i kjeller og i kott. Det er forbudt å røyke i alle fellesarealer innendørs i borettslaget, og foran oppgangene. En må bort fra oppgangen. Ved brudd på denne bestemmelsen kan det gi konsekvenser.
   

 2. I den kalde årstid må alle dører og vinduer i oppgangen være forsvarlig lukket. Det er strengt forbudt å ta inn i kjelleren ting som kan tenkes å være befengt med veggedyr, sopp eller råte. Ved brudd på denne regelen vil borettslaget kreve dekket utgifter til utbedringer fra andelseier.

 

Hensetning av uvedkommende gjenstander som søppel, møbler, byggemateriale i kjeller/felles rom er forbudt og å regnes som et grovt brudd på husordensreglene.

 

Indre rom

 1. Andelseieren plikter å ta vare på leiligheten. Det må utvises forsiktighet ved flytting og transport av møbler. Benyttes ikke ansvarlig flyttebyrå, er andelseieren selv ansvarlig for enhver skade påført eiendommen som følge av flyttingen.
   

 2. Andelseieren er ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå på eiendommen som følge av bruk av vaskemaskin, oppvaskmaskin i leiligheten og annen bruk av vann ut over normal bruk. Oppvaskmaskinen SKAL tilkobles av godkjent rørlegger. Det er forbudt å lufte gjennom leilighetens ytterdør, dette på grunn av brann/ røykvarsler.
   

 3. Mellom kl. 22.00 og 0700 skal det være ro i leiligheten. I denne perioden må det ikke spilles på musikkinstrumenter, benyttes høyttalere og lignende.

 

Videre skal det ikke utøves støyende arbeid (vedlikehold) på hverdager mellom kl. 21.00 og 07.00, på lørdager fra kl.18.00 og til kl. 09.00, samt på søndager og helligdager skal det være stille. Utenfor denne perioden må det ikke drives musikkøvelser, vedlikeholdsarbeid eller drives annen aktivitet som kan forstyrre naboene. Berørte andelseiere skal varsles på forhånd ved særskilte tilfeller

Pigging og boring er kun tillatt mandag til fredag fra kl. 08.00 - kl. 17.00.

 

 1. Søppelavfall og skyller må ikke tømmes i toalett, servant eller vaskekum. Utette kraner må andelseieren straks reparere. Søppelavfall skal pakkes i plastposer eller kommunale søppelposer for kildesortering. Posene skal knytes godt igjen. Det er alvorlige brudd på vedtektene å kaste flytende avfall (oljer, mat og lignende), løse bleier, varm aske, sigaretter og andre brannfarlige gjenstander i søppelhusene. Hensatt søppel i fellesarealer er et alvorlig brudd på vedtektene.
   

 2. Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt av styret
  for behandling av teknisk utstyr som sluk/avløp, porttelefoner, brannvarsling, fellesantenne
  og lignende.

   

 3. Ved oppussing av våtrom, skal KUN  godkjente fagfolk brukes. Dette skal forelegge til bli borettslagets styre før arbeidet startes. Det er kun tillatt med ventilatorer med kullfilter. Fagfolk skal også benyttes ved arbeid på det elektriske anlegget.
   

NB!

Andelseieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller annen mangel på aktsomhet. Andelseieren er også ansvarlig for at husordensregler blir overholdt av sin husstand, framleietaker eller andre personer som andelseieren har gitt adgang til i leiligheten. Erstatningsplikten gjelder også skader som sistnevnte påfører eiendommen.

 

Vedtatt på generalforsamlingen 26. april 2021.

logo.tif
bottom of page