top of page
logoskygge12_edited.png

Litt historie

 

Fossum tidlig på 1960 tallet. Brannvesenet har bygget boliger til sine ansatte i Fossumkroken (fremst på  bildet) og vi ser Nedre Fossumgård i bakgrunnen. Fossumsletta ligger like bak.

Gulestua står fortsatt den dag i dag mellom nærbutikken Vivo og TU 40. Gulestua lå under gården Nedre Fossum, men etter et arve oppgjør og skifter på 1800 tallet ble Nedre Fossum oppdelt i seks deler. 

I 1899 var gården igjen samlet under en eier, Karl Julius Fossum. Det er usikkert om det var gårds hus på alle brukene men Slettastua som også lå under Nedre Fossum var bebodd.

 

Slettastua også kalt Skrabben var en husmannsplass som lå like ved Fossumsletta. Slettastua lå under gården Nedre Fossum gård, og bildet  er tatt av en ukjent fotograf i 1964. 

 

I 1966 ble gårdsdriften nedlagt på Nedre Fossumgård, og sannsynligvis ble da Slettastua revet. Men allerede året etter ble byggingen av Fossumsletta borettslag startet opp, og 
borettslaget sto ferdig i 1971. 
Disse husene sto helt opp til siste halvdel av 1960-tallet, og våningshuset eksisterer fortsatt.

Ikke langt fra gårdsbygningene til Nedre Fossum finner vi i dag fortsatt det gamle huset "Gulestua",
kloss inntil de moderne boligblokkene. Ved den ene kortveggen, ikke langt fra inngangen, står Dyre Vaas bronse gruppe Gutt og fole.

Skulpturen ble satt på plass i 1972 da blokkene i borettslagene Fossumsletta og Fossum Terrasse var ganske nyinnflyttet. Etter hvert ble den lille gule stua tatt i bruk av beboerne som ramme rundt selskapelig samvær og familiebegivenheter av ulike slag.

Det har vært hevdet, uten at man har kunnet finne noen sikker kilde for påstandens riktighet, at våningshuset på Nerfossum i sin tid hadde funksjon som stasjon for omgangsskole læreren når han kom innom for å samle bygdas barn til undervisning. Hvis det har vært slik, er dette huset ett av bydelens og byens absolutt eldste skoler. 

Nedre Fossumgård ble kjøpt opp av Oslo kommune i 1999. Gården ble restaurert noe som var en klausul i salget. Etter en brann på låven ble den gjenskapt men nå som barnehage og helsestasjon.

logo.tif
%25C3%2583%25C2%25B8vrefossumbaknedrefos
%C3%B8vrefossumga%CC%8Ard_edited.jpg

Øvre Fossum gård 1960 tallet.

gulestua_edited.jpg

Gulestua 

slettastua.jpg

Slettastua var bebodd til midten av 1960 tallet.

Nytt%20boligfelt.%20Fossumsletta_edited.

Fossumsletta Borettslag 1975

selva%CC%8Agst%C3%B8per1975_edited.jpg

Her støpes gulvet til Stovner senter 1975

bottom of page