logoskygge12_edited.png

Nøkler/nøkkelbrikker

 

Styret kan være behjelpelig med å bestille åpner/nøkkelbrikke på beboer timen annenhver
mandag i 50A, mellom 18:00 og 19:00 
Nøkler bestilles hos vaktmester, eller hos trafikkutvalget 
på e-post: trafikk@fossumsletta.com via post til; Trafikkutvalget/styret TU 50A


Nøkkel brikke koster kr 400,- (for ekstra nøkkel kr. 595.- pr. stk.)
Pris er inkludert programmering og Mva. 


Garasje port åpner koster kr 750.- Pris er inkludert programmering og Mva. 

logo.tif