logoskygge12_edited.png

Ringetablåer/postkasse skilt

 

Som nyinnflytter vil det være behov for å skifte ut navnet på ringeklokken ute. Send SMS til vaktmester på telefon
957 80 033 eller send e-post til trafikk@fossumsletta.com
HUSK å merke adresse og leilighets nummer.

Bestill postkasseskilt hos https://www.skiltservice.com

logo.tif